คู่มือ Hey abby ประเทศไทย

ภาษา:

คู่มือ Hey abby ประเทศไทย

Hey abby กำลังจะมาถึงประเทศไทย!

hey-abby-kol-review-1-pc

Hey abby เป็นกล่องปลูกอัตโนมัติแห่งแรกของโลกที่สร้างขึ้นโดยทีมเทคโนโลยีในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา หลังจากได้รับการแนะนำโดยเจ้าพ่อ "คันนา" "Dope as Yola" ก็ได้กลายเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี และออสเตรเลียอย่างรวดเร็ว

Hey abby เป็นระบบ DWC ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ทุกคนสามารถปลูกกัญชาได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้ดินหรือมีประสบการณ์ โดยสามารถสร้างมูลค่ากัญชาได้สูงถึง $2,000 ในหนึ่งรอบการปลูก

Hey abby ได้รับการขนานนามว่า "ปาฏิหาริย์สีเขียว" โดยผู้ปลูกหลายคน และตอนนี้ปาฏิหาริย์นี้กำลังจะมาถึงประเทศไทย โดยมีแผนที่จะเปิดร้านแฟลกชิปแห่งแรกในกรุงเทพภายในสิ้นปี 2024

การรายงานข่าว

เห็นได้ที่:

Hey abby media highlight 6.jpg__PID:b476e612-db81-493d-8e44-73fa3d83a27e
Hey abby media highlight 1.jpg__PID:ddca27dd-11b4-46e6-92db-81693dce4473
Hey abby media highlight 3.jpg__PID:12db8169-3dce-4473-ba3d-83a27e84f2b4
Hey abby media highlight 4.jpg__PID:dd11b476-e612-4b81-a93d-ce4473fa3d83
Hey abby media highlight 5.jpg__PID:11b476e6-12db-4169-bdce-4473fa3d83a2
Hey abby reviewed by heise online.png__PID:e2a4a8b6-fa9d-47d9-9042-f6f61d081e46

ติดต่อธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

อีเมล

thailand@heyabby.com

Which Hey abby is right for you?

420 Edition

Perfect for home growers seeking a user-friendly experience that requires minimal effort and set up

Hey abby 420 edition grow box

$499 $699

As low as $27/mo.

Shop Now

OG Edition

Suited for experienced growers seeking frequent plant interaction and increased upkeep for maximum yield

Hey abby OG grow box

$829 $1074

As low as $46/mo.

Shop Now

Black Edition

The Ultimate grow gox designed for pro growers, super powered by Samsung LM301H EVO

hey-abby-black-edition-2.jpg__PID:3fd08a07-3f13-46c6-a16a-7f1dc96aceb4

$1099 $1599

Start to ship Apr, 2024

Pre-order Now

What is the 420 Edition?

We wanted to make a grow box that provided users with Hey abby quality, but at a more affordable price. Many of our growers don’t require the super hi-tech aspects to Hey abby. We removed the digital interface, the viewing window, and the height sensors, which are not essential to someone seeking a simple growing experience. With our 420 Edition, you now get to grow plants easily from home, whatever your budget.